MILJÖ

MILJÖ I FOKUS

Gävle Hamn och Yilport verkar för en fortsatt överflyttning av gods till sjön. Den mellansvenska industrin hanterar stora import- och exportvolymer. Inom en 25-milsradie från hamnen hanteras årligen 17 miljoner ton stål och förädlade trävaror. Mycket exporteras till sjöss i container via Gävle. Den andelen förväntas växa snabbt i takt med att samhällets behov av miljövänliga transporter ökar.

Gävle hamn ligger knappt två timmar från Stockholm. Förstklassiga väg- och järnvägsförbindelser, med i jämförelse lite trafik och köer, gör det enkelt för varuägare i hela Sverige att exportera och importera via Gävle hamn. Yilports kombiterminal Stockholm Nord i Roserberg är en av landets största och ger utmärkta möjligheter att via Gävle hamn förse Stockholmsregionen med importvolymer. Kontinuerliga containertågspendlar går mellan Gävle och Stockholm.

VÄRLDENS FÖRSTA ELVÄG

Världens första elväg för lastbil testas just nu på en tvåkilometerssträcka på E16 utanför Gävle. Förhoppningsvis har vi snart gröna transporter hela vägen från industrierna i Dalarna till Gävle hamn och vidare ut i världen. Det skulle avlasta järnvägen och samtidigt minska lastbilstrafikens koldioxidutsläpp.

ELEKTRIFIERAD JÄRNVÄG ÄNDA FRAM TILL TERMINALERNA

Befintlig järnvägsanslutning till Gävle hamn kommer 2021 att vara elektrifierad, genom en infrastrukturinvestering av Trafikverket enligt gällande nationell plan.

HÅLLBAR HANTERING INOM TERMINALEN

All operativ terminalverksamhet med dragning, lastning och lossning av containrar sker idag med el eller HVO (förnyelsebart drivmedel).

Kontakta oss

Adress
Fredriksskans, 806 47 Gävle

Telefonnummer
Växel: 026-17 88 43

E-postadress
info@gavlehamn.se

Mer information
www.gavlehamn.se

Kontakt