OSTKUSTENS STÖRSTA CONTAINER­TERMINAL BLIR DUBBELT SÅ STOR

VÄLKOMMEN TILL GÄVLE HAMN

Nu fördubblas kapaciteten i ostkustens största containerterminal. Gävle Hamn och Yilport investerar tillsammans för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter. 2020 öppnar en helt ny containerterminal som ökar kapaciteten till 600 000 TEU*. Samtidigt skapar vi möjligheter för fler företagsetableringar i nära anslutning till hamnen.
*1 TEU motsvarar en 20-fot-container

branch-with-leaves-black-shape (3)

MILJÖ

Mycket exporteras till sjöss i container via Gävle. Den andelen förväntas växa snabbt i takt med att kraven på miljövänligare transporter ökar.

sea-ship-with-containers

NYA CONTAINER- TERMINALEN

Hösten 2019 öppnar en helt ny containerterminal som ökar kapaciteten till 600 000 TEU*.

packages-transportation-on-a-truck

LOGISTIKPARKEN

Strategiskt läge nära terminalerna i hamnen med anslutning till stambanor i alla väderstreck, dubbelspår till Stockholm och två europavägar.

"Gävle Hamn och Yilport investerar tillsammans för framtiden, både när det gäller miljö, långsiktighet, tillgänglighet och kapacitet"

Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn

Kontakta oss

Adress
Fredriksskans, 806 47 Gävle

Telefonnummer
Växel: 026-17 88 43

E-postadress
info@gavlehamn.se

Mer information
www.gavlehamn.se

Kontakt