Ostkustens största containerterminal blir
dubbelt så stor

Välkommen till Gävle Hamn

Nu fördubblas kapaciteten i ostkustens största containerterminal. Gävle Hamn och Yilport investerar tillsammans för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter. 2020 öppnar en helt ny containerterminal som ökar kapaciteten till 600 000 TEU*. Samtidigt skapar vi möjligheter för fler företagsetableringar i nära anslutning till hamnen.
*1 TEU motsvarar en 20-fot-container

sea-ship-with-containers

Nya containerterminalen

2020 öppnar en helt ny containerterminal
som ökar kapaciteten till
600 000 TEU*.

packages-transportation-on-a-truck

Projektstatus

Beskrivning av det pågående projektet,
tidplan och påverkan
på omgivningen.

"Gävle Hamn och Yilport investerar tillsammans för framtiden, både när det gäller miljö, långsiktighet, tillgänglighet och kapacitet"

Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn

Kontakta oss

Adress
Fredriksskans, 806 47 Gävle

Telefonnummer
Växel: 026-17 88 43

E-postadress
[email protected]

Mer information
www.gavlehamn.se

Kontakt